Մայրենի

Ինչը կփոխեիր դպրոցում

Իմ դպրոցը շատ լավն է բայց կան տարբեր բաներ, որոնք պետք է փոխել։ Պետք է անել այնպես, որ դասարաները փոշոտ չլինեն, դրսում փոսեր չլինեն ,և ամեն ինչը պինդ լինի և  հարթ։ Եվ իմ դպրոցը մի քիչ հեռու է իմ բնակավայրիս։ Ես ճանապարհին հոգնում եմ։ Շատ կուզենաի արագ հասնել դպրոց և արագ հետ գանալ։

Մաթեմատիկա

Կարդա՝ դուրս գրելով և բացատրելով անծանոթ բառերը։

 

Լուսաբացին հալվում էին աստղերը ձնագնդերի պես, շառագունում էր արևելքը։ Արևի շողերը խաղում էին ամպերի հետ։ Ասես մի անտես ձեռք բյուր շողերով ամպի սպիտակ քուլաների վրա հազարավոր նախշեր էր նկարում, որ մի քիչ հետո ավերի նույն շողերով, մի ուրիշը նկարի, մինչև արևը ծագի։

Գոլորշի էր բարձրանում տերևների վրայից, ծաղիկների գունավոր թերթերից։ Գլխահակ ծաղիկները բարձրացնում էին իրենց գլուխը և նայում արևին, որ կեսօրին նորից խոնարհեն , երբ արևը թեժանա։

Տեքստից դո՛ւրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը։ Նշի՛ր գրության և արտասանության տարբերությունները։

Օրինակ՝

Ծագել- լսում ենք՝ ք, գրում ենք՝ գ

Տեքստից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ նշված բառերի բացակայող տառերը։

Արաելք

 

Ա-պեր

Ձե-ք

Բ-ուր

Նախ-եր

Ծակել

Գոլո-շի

Բար-րանալ

Կեսoր

Խոնարվել

Եր-

Ուղղագրական բառարանից գրությամբ և արտասանությամբ 10 բառ դուրս գրիր։

Տեքստից առանձնացրո՛ւ բարդ բառերը և բառակազմական վերլուծության ենթարկի՛ր ։

Օրինակ՝ գլխահակ= գլուխ+ ա+ հակվել

Մաթեմատիկա

Задание

  1. Прочитайте. Ответьте на вопросы. Запишите ответы:

 Здравствуйте! Меня зовут Антон. Моя фамилия Никитин. Я школьник. А это моя семья. Моя мама – Ирина Александровна Никитина. Мой папа – Юрий Николаевич Никитин. Моя мама врач. А мой папа экономист.

Вот наше фото. Тут моя семья: мама и папа, бабушка и дедушка. А это мой брат Александр Никитин, можно Саша. Он программист.

А это наш город. Вот наш проспект, наша консерватория и наше метро. Это наш центр. Справа наша почта. А вот наша поликлиника и наш банк. А слева мой университет. Тут наша библиотека. Прямо наш стадион и наш клуб.

1) Как его зовут?

Антон

2) Как его фамилия?

Никитин

3) Кто он?

Школник

4) Чья это семья?

Антона

5) Чья это мама?

Антона

6) Кто врач?

Мама антона

7) Чей это папа?

Папа Антона

8) Кто экономист?

Папа Антона

9) Чьё это фото?

Семя Антона

10) Чей это брат?

Антона брат

11) Кто программист?

Брат Антона

12) Чей это город?

Горд Антона

13) Где их почта?

В горд антона

14) Где их стадион?

В горд

15) Чей это университет?

Брат  Антона

 

 

 

 

  1. Вставьте вместо точек местоимения:

мой, моя, моё

 

Это мой дом.              Это ……. сестра.         Это ……. окно.

Это ……. брат.             Это …….  класс.          Это …….фото.

Это ……. яблоко.         Это ……. шкаф.           Это ……. школа.

Это ……. мама.            Это ……. город.           Это ……. журнал.

                                            твой, твоя, твоё

 

Это ……. пальто.              Это ……. собака.       Это ……. этаж.

Это ……. сумка.                Это ……. дедушка.    Это ……. сад.

Это ……. комната.            Это ……. бабушка.     Это ……. семья.

Это ……. подъезд.            Это ……. карта.          Это ……. кошка.

наш, наша, наше

 

            Это ……. страна.         Это ……. море.            Это ……. книга.

          Это ……. город.           Это ……. парк.             Это ……. журнал.

          Это ……. Грузия.         Это ……. окно.             Это ……. окно.

ваш, ваша, ваше

Это ……. школа.         Это ……. брат.                Это ……. щенок.

Это ……. класс.           Это ……. подъезд.          Это ……. врач.

Это ……. пальто.         Это ……. сестра.             Это ……. рыба.

 

 

  1. Выберите правильный вариант:
Это твой…?      1) сестры

2) пальто

3) город

 

Это твои …?    1) журнал

2) метро

3) книги

Это моё…?     1) чашка

2) такси

3) журналы

Это мой … 1) дедушка

2) квартира

3) имя

Это мои…?      1) мама

2) билеты

3) море

 

Это ваше …?    1) номер

2) окно

3) профессора

Это ваш…?     1) друг

2) аудитория

3) пальто

Это ваши … 1) чай

2) дети

3) стол

Это наш…?      1) поликлиника

2) лекции

3) адрес

 

Это наше …?    1) аптека

2) море

3) здания

Это мои…?     1) папа и мама

2) телефон

3) город

Это наши … 1) музеи

2) врач

3) университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մաթեմատիկա

Լրացնել բաց թողնված տառերը` կետերի փոխարեն գրելով է կամ ե: Աշխատանքդ ստուգիր ուղղագրական բառարանով:

 

Դողէրոցք, էջանշան, պատնեշ, գոմեշ, վայրէջք, Էջմիածին, վերելք, առերևույթ, ելևէջ, երակ, առէջ,  բազկերակ, էական, ելակ, ամենաէական, ամենաերկար, էլեկտրաէներգիա, ելարան, ստորերկրյա, վերելակ, հնէաբան, առերևս, աներևակայելի, մանրէաբան, էակ, Սևանհէկ, Վարդգես, բազմերանգ, մանրէ, ծովեզր, լայնէկրան, պնդերես, որևիցե, Երևանջէկ, հրեշ, տիեզերք, մեջք, եգիպտացորեն, ինչևէ, ողբերգակ, ինչևիցե, ամենաէժան, խուռներամ, երբևէ, աշտէ, եկեղեցի, եղերերգ, վերերկրյա, որևէ, գրեթե,  միջօրե, անէ, աներկբա, երբևիցե, կիսաեփ, չէի, չէիր, չէինք, չէր, էլեկտրաեռակցել, երփներանգ, գետեզր, նրբերշիկ, աներևույթ, ցայգերգ, աներկյուղ, նորեqկ, առօրեական, այժմեական, պաշտոնեական, անէաբան, լայնեզր, հովեկ:

 

Մաթեմատիկա

15.11.2022

Վարժություն 229

3457+178=3457

3457-178=3457

 

2358+124=2482

2482-124=2358

55`6`4-3485=2079

5564-2079=3485

46`0`7-2278=2329

4607-2329=2278

 

 

Լուծում

24-12=12

12+7=19

Պատասխան՝19 մարդ

 

Խնդիր 232

Լուծում

1255-25=1230

1230:2=615

Պատասխան՝2օր-6159կմ

 

Լուծում

350-46=304

304:2=152

Պատասխան՝ I սրահում կա 152 նստատեղ

 

Խնդիր 234

 

Լուծում

240-20=220

220:2=110

110+20=130

10400:130=80

110.80=8800

 

 

 

Մաթեմատիկա

«Գետակի վրա»

Գետակի վրա
Թեքվել է ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին: —

…Երազ – աշխարհում
Ամեն բան հավետ
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ:

Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

Ինչպիսի՞ն էր այս բանաստեղծության գետակը։ Առանձնացրո՛ւ գետակին բնորոշող հատվածը։

Գետակի վրա
Թեքվել է ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին:

Ինչպիսի՞ն էր ուռենին։ Փորձի՛ր բնութագրել նրան։

Ուռենին թեքված էր և նայում էր վազող ջրին։

Բանաստեղծության մեջ ի՞նչ են խորհրդանշում ջրերը։ 

Ջրերը  խորհրդանշում էր գետի քաղցրահամ ջուրը։

 

Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը։ Փորձի՛ր բացատրել։

Ջրերի, գետերի և լացող ուռենիների

Կազմի՛ր նախադասություններ, գործածելով տրված արտահայտությունները։ 

Երազ աշխարհ, ուրախ ջրեր, լացող ուռենի։

Երազ աշխարհում կա ուրախ գետերր  ջրերով։

Երազ աշխարհում կա  մի ճահիճ որտեղ լացում է ուռենի։

Ի՞նչ տրամադրություն փոխանցեց քեզ բանաստեղծությունը։ Տպավորությունդ ներկայացրո՛ւ մի քանի նախադասությամբ։

Աշնան լացող ուռենիների և գետակների բանաստեղծություն։

English

English

1. Vahan goes to the park every day.

Does Vahan go to the park every day?

Yes, he does.  No, he doesnt.

2. We drink apple juce every morning.

Do We drink apple juce every morning?

Yes, we do.  No, he don’t.

 

3. Vardan ride bike every day.

Does  Vardan ride bike every day?

Yes, he does.  No, he doesnt.

 

4. Menua  plays  outdoor games after classes.

Does  Menua  play  outdoor games after classes.

Yes, he does.  No, he doesnt.

 

5. Vahe often goes to the school with  his friends .

Does  Vahe often go to the school with  his friends .

Yes, he does.  No, he doesnt.

 

6. Narek reads books every evening.

Does  Narek read books every evening.

Yes, he does.  No, he doesnt.

 

7. I  go to the cinema every Saturday .

Do  I  go to the cinema every Saturday?

Yes, I do.  No, I don’t.

 

8. He his homework every day.

Does He does  his homework every day?

Yes, he does.  No, he doesnt.

 

9. They live inYerevan.

Do They live inYerevan?

Yes, they do.  No, they dont.

 

10. Arpi goes to the market every day.

Does Arpi go to the market every day.

Yes, she does.  No, she doesn’t.